European links

The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) is a unique tool which measures policies to integrate migrants in all EU Member States, Australia, Canada, Iceland, Japan, South Korea, New Zealand, Norway, Switzerland, Turkey and the USA.

Norwegian links

I Asker står næringslivet i spissen for et program som skal hjelpe innbyggere med innvandrerbakgrunn å skape sin egen fremtid.
GründerSjansen er et mentor- og utviklingsprogram for personer med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte egen virksomhet.

Reports of interest