Hva er Business Model Canvas

Business Model Canvas eller BMC er en måte å fortelle historien om en virksomhet, ved hjelp av et hendig diagram i A4-størrelse. Diagrammet viser 9 sektorer som alle som starter en bedrift skal kunne beskrive. Dette var årsaken til at vi kalte prosjektet 9 Samtaler (eng. 9Conversations). Ordet modell brukes fordi man skal kunne forklare hvordan hver sektor på bildet forholder seg til de andre.

Mer informasjon

Denne danske videoen forklarer Osterwalders Business Model Canvas: