Hvor viktig er det å kunne snakke norsk?

Det er svært viktig å kunne snakke norsk eller egelsk om man skal selge tjenester eller produkter til nordmenn.  

Mer informasjon
Viktigheten av å kunne snakke norsk avhenger av om normenn er i målgruppen du skal selge til. Skal selge produkter eller tjenester til nordmenn, du snakke norsk eller engelsk. Det trenger ikke å være flytende, men godt nok til å forstå og bli forstått. Dette spørsmålet er også avhengig av hvilken bransje bedriften er etablert innen. Hvis du starter et lite dagligvaremarked som selger eksotisk frukt, er språkkunnskapene trolig ikke viktig. Hvis du starter et snekkerfirma du kunne forstå nøyaktig hva kunden vil at du skal gjøre. 

Uansett du forstå norsk eller engelsk godt nok til å kunne rapportere skatt, lese relevant informasjon og ta stilling til ulike juridiske og praktiske utfordringer.