Finnes det lokale organisasjoner som tilbyr gratis hjelp? F.eks. forretningsklubber eller rådgivningstjenester for oppstartsbedrifter?

Kvalifiseringssenteret for innvandrere – INN
Telefon: +47 72 54 00 00
E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Web: https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/kvalifiseringssenteret-for-innvandrere/ 

Mer informasjon
INN’s formål er å hjelpe de som deltar i det obligatoriske 2-årige introduksjonsprogrammet til å få arbeid eller å bli tatt opp til vanlige norske utdanningsprogram. Målet er at innvandrerne skal bli aktive borgere i lokalsamfunnet så snart som mulig.  

EVO er en enhet for voksenopplæring som tilhører Trondheim kommune. EVO har som hensikt å tilby norskopplæring for flyktninger og innvandrere og grunnleggende utdanning for voksne inkludert spesialundervisning. Denne enheten gir språkopplæring som er jobb-relevant og samarbeider med Trøndelag fylke og med NAV.