Hva er en mobil bedrift (forretnings-virksomhet)?

Kjøpere har med seg mobiltelefonen overalt. Telefonen benyttes for å sjekke produkter og tjenester og betale for kjøp, online og offline. 

Mer informasjon
En mobil bedrift er en virksomhet som ikke er lokalisert til et bestemt sted eller adresse. Denne typen virksomhet regnes som en undergruppe av e-handel. Eksempler mobile bedrifter er amazon, holiday autos, airbnb og www.finn.no. Bedriften tilbyr tjenester som er tilgjengelige via internett eller via en app. I Wikipedia kan du finne ulike type e-handelsvirksomhet og mange eksempler: https://no.wikipedia.org/wiki/Elektronisk_handel