Hvor kan du skaffe økonomiske ressurser til å starte virksomheten?

Det korte svaret på dette spørsmålet er: 

  • Egne oppsparte midler 
  • Lån fra familie eller venner 
  • Lån fra bank (krever en form for sikkerhet). 
  • Crowd funding eller folkefinansiering 
  • Private investorer 
  • Offentlige oppstartseller finansieringsordninger. 

Mer informasjon
For å starte en bedrift trenger du tilgang til oppstartskapital. Det er ulike kilder til finansiering og oppstartskapital, men alle disse er kanskje ikke tilgjengelig for deg som entreprenør. 

Svært mange av de som starter en liten bedrift bruke egne sparepenger for å bedriften startet. De som har en eller annen form for økonomisk sikkerhet kantil banken og prøve å et lån. 

Det er også mulig å prøve å startkapital gjennom folkefinansiering eller “crowd funding”. Dette er typisk nettsteder der du kan presentere din forretningsidé og hvis nok personer ser behovet for ditt firma, din tjeneste eller ditt produktet kan du finansiering fra fremtidige kunder for at bedriften, produktet eller tjenesten skal bli en virkelighet. 

I Norge har også offentlige myndigheter noen ordninger og tiltak som kan hjelpe entreprenører I oppstartsfasen. 

En god ide er å lage en god beskrivelse av forretningsideen sammen med et realistisk budsjett og deretter ta kontakt med Innovasjon Norge eller din lokale bank for å forhøre seg om hvilke muligheter som finnes. 

Du kan lese mer om oppstartsfinansiering denne lenken: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering/