Hvordan øker jeg omdømmet til virksomheten min?

Det korte svaret dette spørsmålet er: 

  • Vær vennlig. 
  • Sørg for at du kan levere det du har lovet kunden. 
  • Lytt til dine kunders behov. 
  • Gi riktig og nøyaktig informasjon om hvilket produkt eller tjeneste du kan tilby. 
  • Elsk kundene dine, ikke bare produkt du selger. 
  • Behandle eventuelle klager med et smil og prøv I det lengste å hjelpe kunden. 
  • Lær av klager og tilbakemeldinger slik at man unngår lignende saker i fremtiden. 

Mer informasjon
For å et godt omdømme handler alt om å levere størst mulig verdi til dine kundesegment/kunder. Kunden vil alltid velge å kjøpe fra selskapet som leverer høyest oppfattet kundeverdi (OKV). For å bygge et godt omdømme du finne ut hva som gir verdi til dine kunder dine, og hva som anses de største kostnadene. Mange ting kan bidra til å skape verdi; produktet, tjenesten, personene som selger den eller merkevaren/image. kostnadssiden kommer faktorer som pris, tidsforbruk, energi som legges ned for å skaffe produktet og en psykologisk kostnad ofte I form av usikkerhet knyttet til produktet og hvor bra det er. 

For å et godt omdømme er det viktig at du kan levere hva kundene dine ønsker, og at du leverer det du har lovet. Du bør også se dine konkurrenter og identifisere hva deres svakheter er. Hvis du kan levere noe som er viktig for målgruppen din, bedre enn konkurrentene, vil dette bidra til å bygge et godt eller bedre rykte.  

Det er viktig at du snakker med kundene dine for å finne ut hva de liker ved din bedrift og dine produkter. Dette vil hjelpe deg med å forbedre de positive sidene ved bedriften og produktet. Det er også viktig å finne ut hva kundene eventuelt ikke liker ved bedriften og produktet. Dette vil gjøre det enklere for deg å gjøre endringer som vil forbedre bedriftens omdømme. 

En god regel er å ta veldig godt vare eksisterende kunder. Du bør elske kundene dine, ikke produktet. En fornøyd kunde vil spre ordet til andre potensielle kunder.