Hvilke kulturelle forskjeller bør jeg være klar over?

Norge har et demokratisk arbeidsliv, med en flat struktur. Myndighetene er der for å hjelpe deg. Det er ikke farlig å stille spørsmål til myndighetene i Norge, men du må forholde deg til svarene du får og følge reglene og forskriftene for arbeidslivet. 

Mer informasjon
Her er noen uttalelser som beskriver kulturelle egenskaper i Norge, og som er hentet fra nettstedene det lenkes til nedenfor: 

 • Forskning viser at det norske samfunnet har uvanlig høy grad av tillit. 
 • Norge regnes som verdensledende når det gjelder likestilling, og det er mange tiltak for å rette opp ubalanser. 
 • Den norske tilnærmingen til balanse mellom arbeid og fritid vektlegger fritid framfor høy status til de som jobber svært mange timer. 
 • Nordmenn har en tendens til å verdsette trygghet og sikkerhet fremfor alt annet, sannsynligvis et resultat av at normenn historisk sett har måttet klare seg under krevende forhold. 
 • Over 70% av befolkningen er medlemmer av den protestantiske kirken. Dette skjer automatisk ved fødselen, dersom en av foreldrene er medlem. 
 • Norge har tillatt homofile partnerskap siden 1993. Homofile ekteskap ble lovlig i 2009. 
 • Norge er mer variert enn mange tror., med over en halv million innvandrere fra Europa og resten av verden. Disse utgjør f.eks. 1/3 av Oslos befolkning. 
 • Fagforeninger står sterkt i Norge og ca. En av fire er medlem av en fagforening. Partiene på venstre fløy mottar høy finansieringsstøtte fra fagforeninger. 
 • Norge er blant landene med lavest forskjell på inntektsnivå i verden, til tross for at norge også er et av de rikeste landene i verden. 
 • Det er lite personlig berøring i det offentlige i Norge, med mindre du er en veldig nær venn eller familiemedlem, og selv da begrenses fysisk berøring til et minimum. Et hjertelig håndtrykk er forventet når man hilser på hveramdre, men ikke kyssing. 
 • Nordmenn ser seg som ensartet og deres kultur er basert på gjensidig respekt og gjensidig avhengighet. De fremhever ikke seg selv med individuelle prestasjoner. Janteloven kan kanskje være litt utdatert, men elementer fra denne finnes fortsatt mange steder i Norge. Janteloven ble introdudrt av forfatter Aksel Sandemose, og her er sentrale elementer fra denne: 
  • Du skal ikke tro at du er spesiell. 
  • Du skal ikke tro at du er smartere enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du er klokere enn andre. 
  • Du skal ikke oppføre seg som om du er bedre enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du vet mer enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du kan fikse ting bedre enn andre. 
  • Du skal ikke le av andre. 
  • Du skal ikke tro at andre bryr seg om deg. 
  • Du skal ikke tro at du kan lære andre noe. 

I dagens Norge er ikke denne loven lenger ansett som moderne og den brukes ikke direkte, men dens grunnleggende filosofi har overlevd. Derfor kan dette gi innvandrere en en pekepinn om hva som forventes av dem i Norge.

Her er noen lenker med mer informasjon om kulturelle forskjeller: https://www.meganstarr.com/30-things-you-should-know-before-moving-to-norway/
eller https://medium.com/@sethpiper_/100-things-you-probably-didnt-know-about-norway-ba152cb91082
eller https://www.tripsavvy.com/things-to-avoid-while-in-norway-1626518