Hvilke juridiske krav må du følge når du starter opp egen virksomhet?

De juridiske kravene varierer for ulike typer virksomheter/ foretak (se spørsmål Q4 for ulike typer virksomheter/foretak).

Du må også undersøke om din virksomhet har krav om å benytte revisor. 

Du må registrere virsomheten din. 

Du må vurdere hvordan du skal finansiere oppstarten. 

Mer informasjon

Enkeltpersonforetak:
Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive. Her får du vite hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere foretaket. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-og-registrere-enkeltpersonforetak/    

Aksjeselskap (AS):
Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til at andre vil investere i selskapet ditt? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/aksjeselskap/ 

Ansvarlig selskap (ANS/DA):
Er dere minst to personer som skal starte opp egen virksomhet? Samarbeider du godt med den/de som du skal starte opp sammen med? Krever virksomheten få investeringer og tar du liten økonomisk risiko? Da kan du vurdere å etablere et ansvarlig selskap. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/ansvarlig-selskap/   

Må jeg ha revisor?
Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette. https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/ 

Registrering av foretak:
Hvordan du skal registrere foretaket ditt er avhengig av hvilken til foretak du ønsker å starte. Nærmere informasjon om type foretak samt hva som kreves finner du her:  

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/  

https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/registration-of-the-enterprise/  

Hvordan finansiere oppstarten:
Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og drive foretaket. Riktig finansiering er med på å gjøre oppstarten og den første tiden lettere for deg slik at du klarer å betale dine forpliktelser.  https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/hvordan-finansiere-oppstarten/