Hvordan kan du registrere din egen virksomhet/ eget foretak?

Hvis du skal registrere egen virksomhet/ eget foretak kan du velge mellom å registrere et enkeltpersonsforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller en stiftelse.  

Mer informasjon
Alle foretak/ all virksomhet må registreres i enhetsregisteret. Du finner informasjon om registrering hos Brønnøysundregistrene. https://www.brreg.no/ Registreringen gjøres elektronisk. 

For å starte et eget foretak trenger du startkapital samt at det vil være en liten registreringsavgift for å registrere foretaket. 

Innovasjon Norge har en oversikt over tjenester de tilbyr ifbm med oppstart av foretak inklusive rådgiving og finansiering av oppstart. https://www.innovasjonnorge.no/no/