Hva vil være kostnadene for å sette opp virksomheten og kjøre den de første månedene?

Det er viktig å utarbeide et realistisk anslag over hvor mye det vil koste deg å sette opp virksomheten din. Du bør identifisere oppstartskostnadene og hvor mye det vil koste å drive virksomheten de første månedene. Det er viktig å ikke glemme at de som jobber I bedriften skal ha lønn, inkludert deg selv. Det er viktig å ha oversikt over kostnader når du skal opprette en bankkonto for bedriften. Selv om du kanskje ikke trenger å i banken for å et lån, du fortsatt opprette en dedikert bedriftsbankkonto som skattemyndighetene kan bruke til å gi deg skattemessige tilbakebetalinger eller hvor du setter av og betaler inn skatt 

Mer informasjon
Kostnadene ved å starte en bedrift og kjøre den for de første månedene er kanskje ikke veldig høy, men det er ikke alltid tilfelle. Det er formelle kostnader knyttet til registrering av selskapet. Hvis du velger å starte et privat aksjeselskap, du ha minst 30 000 kroner i aksjekapital. Andre typiske kostnader som kan komme i oppstartsfasen: 

  • leie et lokale som bedriften skal drives fra 
  • etablere varelager og annet nødvendig inventar 
  • lønn til arbeidstakere/ansatte (og skatt) 
  • Reklame/markedsføring 
  • skatt og merverdiavgift