Vil det være en god ide å få en mentor til å hjelpe meg?

Ja, ditt hovedfokus bør være på kjernevirksomheten i bedriften. Alt annet som har å gjøre med skatt, lisensiering., etc., kan du få hjelp med. Det kan være en god ide å skaffe seg en pålitelig regnskapsfører som vet mange av svarene på spørsmålene i denne FAQ’en. 

Mer informasjon
Det er egne organisasjoner som kan hjelpe til med å starte opp virksomheter. F.eks https://oppstart.no/
Videre er det flere banker som også tilbyr denne typen hjelp, f.eks. Sparebank 1 SMN, Danske Bank  eller DNB.