FAQ for Lithuania in Lithuanian

Kur turėtų būti įsikūręs mano verslas?

Renkantis patalpas paslaugų ir gaminių realizavimui, svarbu išsirinkti vietą, kurioje jūsų paslaugos būtų paklausios, būtų patogi vieta darbuotojams ir klientams, patogus susisiekimas, arti nebūtų konkurentų ir pan.

Daugiau informacijos:

Jei žadate vykdyti individualią veiklą (su verslo liudijimu ar su individualios veiklos pažymėjimu), Lietuvos įstatymuose nereikalaujama kurti juridinio asmens, taigi nereikia deklaruoti jūsų verslo buveinės adreso. Tačiau, jei žadate įkurti įmonę (uždarąją akcinę bendrovę, individualią įmonę, mažą bendriją ar pan.), privalote ją užregistruoti Juridinių asmenų (JA) registre ir nurodyti buveinės adresą. Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre (plačiau…). Jei patalpos, kuriose numatote registruoti JA, jums nepriklauso, tuomet reikalingas patalpų savininko sutikimas (plačiau…). Neturint patalpų, kuriose būtų galima užregistruoti JA, galima kreiptis į tuo užsiimančias firmas.
Jei turite elektroninio verslo idėją, pirmiausia reikia įsigyti interneto svetainės adresą (angl. domain), vietą tinklalapiui įdiegti (angl. hosting) ir sukurti patį tinklalapį.
Vykdant nedidelės apimties verslą jums galbūt pakaks biuro savo bute, tačiau vystant verslą susidursite su didesnių patalpų poreikiu. Tokius biurus patogu nuomotis taip vadinamose bendradarbystės (angl. co-working space) centruose. Šiuo metu Lietuvoje jau veikia 25 tokios erdvės: 15 Vilniuje, 8 Kaune ir 2 Klaipėdoje. Paprastai jose siūlomos ekonomiškos nuomos kainos, taip pat galima trumpalaikė nuoma – darbo vietą galima gauti nors ir vienai dienai.
Jau keletą metų Lietuvoje veikia ir steigiami nauji bendradarbystės centrai pradedantiems verslininkams – „Spiečiai“. Tai verslo vystymosi erdvės, pritaikytos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečiai“ orientuoti į skaitmeninio ir kūrybinių verslų atstovus. Čia verslininkams suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos verslo konsultacijos (plačiau…), konsultuoja mentoriai (plačiau…), organizuojami verslumo mokymai. Paslaugos juose teikiamos nemokamai.
Šiuo metu tokios erdvės veikia Alytuje, Šiauliuose, Tauragėje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.
SVARBU. Prieš apsispręsdami įsigyti jums patikusias patalpas verslui, įsitikinkite, ar tų patalpų paskirtis tinkama jūsų verslui vystyti. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta, kad tam tikrą veiklą galima vykdyti tik tos paskirties patalpose, priešingu atveju nėra išduodamas leidimas verslui. Išimtys, kada pastatus ar jų patalpas, nepakeitus jų paskirties, galima naudoti verslui yra įtvirtintos LR Vyriausybės nutarime „Dėl statinio, jo patalpų naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nutarime yra nurodytos veiklos, kurias galima vykdyti daugiabučio namo bute, administracinėse, prekybos, kultūros, poilsio paskirties vietose ir pan.