Kur planuojate gauti finansinių išteklių pradėti verslui?

Populiariausi verslo išorinio finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito unijos. Tačiau čia dažniausiai reikalaujama paskolos užstato, keliami aukšti su rizikos vertinimu susiję reikalavimai įmonei, todėl pradedant naują verslą, tokią paskolą gauti gali būti sudėtinga.

Pradėdami verslą Lietuvoje galite pasinaudoti ES struktūrinių fondų subsidijomis, paskolomis arba paskolų garantijomis, kurios teikiamos pagal įvairias paramos verslui programas.

Daugiau informacijos:

Verslo pradžiai galite gauti lengvatines paskolas. Tai tokios paskolos, kurios suteikiamos palankesnėmis negu rinkos sąlygomis. Tokio kredito grąžinimo laikotarpiu valstybė palengvina skolininkų naštą sumokėdama dalį metinių palūkanų.
Finansinę paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui teikia įvairios institucijos:

  • Nacionalinės plėtros įstaiga INVEGA;
  • Užimtumo tarnyba;
  • LR Žemės ūkio ministerija;
  • Miestų ir rajonų savivaldybės;
  • Lietuvos verslo Angelų tinklas;
  • Minios finansavimas;
  • ES struktūrinių fondų parama.

Nacionalinės plėtros įstaiga INVEGA

  • Verslumo skatinimo fondo (VSF2) lengvatinės paskolos iki 25 tūkst. Eurų.

Daugiau informacijos:http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/paskolos/atviras-kreditu-fondas-2

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/paskolos/pasidalytos-rizikos-paskolos/

Užimtumo tarnyba

Savo versle įdarbindami darbuotojus, galite pasinaudoti užimtumo tarnybos teikiamomis subsidijomis darbo užmokesčiui, įdarbinant neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius, vyresnius nei 50 metų bedarbius, asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, bei kitus asmenis, kurių įdarbinimą skatina valstybė (plačiau…).

Jei dalyvaujate pabėgėlių integracijos programoje, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą ir prašyti papildomos paramos verslo liudijimui, licencijai įsigyti, verslo pradžiai, darbo priemonėms įsigyti ar nuomoti. Sprendimą dėl paramos suteikimo priima komisija.

LR Žemės ūkio ministerija
Teikia lengvatines paskolas ir subsidijas vykdantiems verslą kaimo vietovėse:

Daugiau informacijos: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones

Miestų ir rajonų savivaldybės
Teikia finansinę paramą startuoliams ir kitiems verslo subjektams vykdydamos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo  programą. Informacija teikiama kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.

Lietuvos verslo Angelų tinklas (Lithuanian Business Angels Network – Litban)
Verslininkai, sukaupę patirties ir lėšų, investuoja į įmones, pradedančias savo veiklą.  Jie neretai prisideda prie projekto ne tik finansiškai, bet ir savo patirtimi bei ryšiais.
Daugiau informacijos: https://www.litban.org

Jei nepavyksta gauti finansavimo aukščiau išvardintais būdais, galima pasinaudoti sutelktiniu, arba minios, finansavimu (angl. crowdfunding). Dažniausiai šis finansavimo modelis remiasi aukojimu. Naudojant specialias platformas (pavyzdžiui: „Kickstarter“, „Indiegogo“, „FundedByMe“), paskelbiama verslo idėja ir jos įgyvendinimui reikalinga suma, o žmonės savanoriškai skiria nedideles sumas tos idėjos įgyvendinimui.
Verslui taip pat galima gauti ES struktūrinių fondų paramą. Skelbiami konkursai – kvietimai teikti paraiškas ir gauti subsidijas. Kvietimai skelbiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai. Kvietimus administruoja ir konsultacijas paraiškų rengimo bei projektų įgyvendinimo klausimais teikia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir Mokslo ir inovacijų agentūra (MITA).
Taip pat galima dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir teikti paslaugas kitoms įmonėms. Kvietimus rasite Centriniame viešųjų pirkimų portale.