Kokią verslo formą galima rinktis Lietuvoje ir kokie yra verslo formų skirtumai?

Verslą galima vykdyti pasirinkus individualią veiklą arba įsteigus įmonę – juridinį asmenį.

Daugiau informacijos:

Verslas nesteigiant įmonės – individuali veikla
Lietuvoje individualią veiklą galima vykdyti 2 būdais:

 • su verslo liudijimu,
 • su individualios veiklos pažyma.

Verslas steigiant įmonę
Dažniausiai steigiamos verslo įmonės:

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB),
 • Individuali įmonė (IĮ),
 • Mažoji bendrija (MB).

Verslą galima vykdyti pasirinkus individualią veiklą arba įsteigus įmonę – juridinį asmenį.

Verslas nesteigiant įmonės – individuali veikla
Lietuvoje individualią veiklą galima vykdyti 2 būdais:

 • su verslo liudijimu,
 • su individualios veiklos pažyma.

Esminis skirtumas tarp individualios veiklos vykdymo būdų yra tas, kad pasirinkęs verslo liudijimą asmuo iš anksto sumoka nustatyto dydžio mokestį ir gali verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis. Pažyma suteikia teisę verstis įvairesne veikla, o pajamų mokestį reikia sumokėti nuo faktiškai gautų pajamų.
Individualios veiklos pradžia ir pabaiga yra greita bei nebrangi: tereikia įsigyti verslo liudijimą arba užsiregistruoti VMI ir gauti pažymą.

Plačiau apie individualią veiklą su individualios veiklos pažyma:

 1. Galimos veiklos

Galimos visos veiklos, išskyrus kai kuriuos atvejus, kai būtina steigti juridinį asmenį. Tinkančios veiklos kodą galima sužinoti paskambinus į Statistikos departamentą telefonu (+370 5) 236 4716

 1. Ar reikia steigti įmonę?

Nereikia

 1. Kada galima pradėti veiklą?

Pateikus prašymą VMI, veiklą galima pradėti vykdyti tą pačią dieną. Ja galima užsiimti neribotą laiką.

 1. Veiklos laikotarpis

Neribotas

 1. Veiklos likvidavimas

Pakanka prieš 5 dienas raštu informuoti VMI.

 1. Kitų asmenų įdarbinimas

Galima įdarbinti darbuotojus.

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Priklauso nuo realiai uždirbtų pajamų. Taigi, jei veikla nepavyksta ir pajamos neuždirbamos, pajamų mokesčio mokėti nereikia. Tarifas – nuo 5 proc. iki 15 proc.
Individualios veiklos pelnas, neviršijantis 20 000 eurų per metus, apmokestinamas 5 proc. tarifu. Kai metinis pelnas viršija 20 000 eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didėja, priklausomai nuo sumos, kol pasiekia nekintantį 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai pelnas pasiekia 35 000 eurų per metus). Individualios veiklos pelnas – tai pajamos, sumažintos patirtomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų. Plačiau apie pajamų mokestį – VMI svetainėje.

 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

Tarifas – 12,52 proc. (jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai mokama 1,8 arba 3 proc. įmoka).
Mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų.
(Plačiau…)

 1. Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

Tarifas – 6,98 proc.
Mokamas nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų.
SVARBU. Jei ši veikla yra pagrindinės pajamas ir gyventojas nėra niekur kitur draustas Socialiniu ir privalomuoju sveikatos draudimu:
VSD ir PSD skaičiuojamos nuo apmokestinamųjų pajamų, tačiau ne mažiau minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri šiuo metu (nuo 2019-01-01) yra 555 Eur. Taigi 38,74 Eur.
PSD 38,74 Eur reikia mokėti ir tais mėnesiais, kai negaunama pajamų iš individualios veiklos. VSD tais mėnesiais mokėti nereikia.
(Plačiau…)
Mokesčių skaičiuoklė

 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Neprivaloma pateikti prašymo įregistruoti PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio už vykdomą  ekonominę veiklą šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų.
Tačiau, jeigu apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, tada apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju net ir tuo atveju, kai metinis atlygis 45 000 eurų nebuvo viršytas.
(Plačiau…)

 1. Pelno mokestis

Netaikoma

 1. Buhalterinė apskaita

Reikia pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą arba kasos aparato žurnalą (plačiau…).
Privaloma prekių ar paslaugų pirkėjams išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą (plačiau…).

 1. Teisės aktai ir kitos nuorodos

Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės;
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“.
Daugiau informacijos – VMI svetainėje arba trumpuoju numeriu 1882.

Plačiau apie individualią veiklą su verslo liudijimu:

 1. Galimos veiklos

Su verslo liudijimu galima vykdyti tik tam tikras nustatytas veiklas (sąrašą galima rasti čia).
Paslaugų juridiniams asmenims per kalendorinius metus galima suteikti už ne didesnę kaip 4 500 eurų sumą.
Individualios veiklos pagal verslo liudijimą negali vykdyti PVM mokėtojai.

 1. Ar reikia steigti įmonę?

Nereikia

 1. Kada galima pradėti veiklą?

Veikla galima užsiimti tik verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas. Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių.

 1. Veiklos laikotarpis

Verslo liudijimas trumpiausiai išduodamas vienai dienai, ilgiausiai – vieneriems kalendoriniams metams. Prireikus jį galima pratęsti.

 1. Veiklos likvidavimas

Nusprendus nebevykdyti veiklos, nereikia nieko likviduoti ar pranešti.

 1. Kitų asmenų įdarbinimas

Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (plačiau…).
Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, samdyti darbuotojų pagal darbo sutartį negali tik tai veiklai, kuri vykdoma pagal verslo liudijimą, tačiau verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali samdyti fizinius asmenis, kurie atliks darbus, nesusijusius su jo pagal verslo liudijimą vykdoma veikla (plačiau…).

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

GPM reikia sumokėti iki verslo liudijimo išdavimo dienos.
Mokamas savivaldybės nustatytas pajamų mokestis už verslo liudijimą, jei pajamos neviršija 45 000 EUR per metus (plačiau…).

 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.
Jei verslo liudijimas galioja mėnesį nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • 48,40 Eur (8,72 proc. nuo MMA),
 • 58,39 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 proc.),
 • 65,05 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 proc.).

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 1. Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

Privalomas sveikatos draudimas (PSD)  – 38,74 Eur (6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA) 555 Eur: 555 Eur x 6,98 proc.). Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.
SVARBU. Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą su verslo liudijimu, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.
(Plačiau…)
Mokesčių skaičiuoklė

 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Neprivaloma pateikti prašymo įregistruoti PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio už vykdomą  ekonominę veiklą šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų.
Tačiau, jeigu apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, tada apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju net ir tuo atveju, kai metinis atlygis 45 000 eurų nebuvo viršytas.
(Plačiau…)

 1. Pelno mokestis

Netaikoma

 1. Buhalterinė apskaita

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla su verslo liudijimu privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą (plačiau…).
Privaloma pildyti veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus (plačiau…).

 1. Teisės aktai ir kitos nuorodos

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė;
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Daugiau informacijos – VMI svetainėje arba trumpuoju numeriu 1882.

 
Verslas įsteigiant įmonę
Dažniausiai steigiamos verslo įmonės:

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB),
 • Individuali įmonė (IĮ),
 • Mažoji bendrija (MB).

Plačiau apie Uždarąją akcinę bendrovę (UAB):

 1. Galimos veiklos

Įmonės gali verstis bet kokia veikla, kai kuriais atvejais reikia turėti licenciją (žr. DUK klausimą „Kokie yra pagrindiniai verslo įmonių mokami mokesčiai?“).

 1. Kada galima pradėti veiklą?
 • Įmonę reikia užregistruoti Juridinių asmenų (JA) registre (plačiau – DUK klausime „Kaip įsteigti ar įregistruoti verslą?“).
 • Reikia paruošti/gauti įvairių dokumentų (steigimo aktą, įstatus, akcininko sprendimą, registracijos adreso patalpų savininko sutikimą ir kt.), dauguma jų turi būti patvirtinti notaro. Įmonės steigimo procesas gali užtrukti iki 3 savaičių.
 1. Atsakomybė

UAB yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad veiklos dalyvis už neįvykdytas prievoles atsako tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB.

 1. Įstatinis kapitalas

Privalo būti ne mažesnis nei 2 500 eurų. Suformuojamas akcininkų piniginiais įnašais. Formuojant didesnį nei 2500 EUR įstatinį kapitalą, už akcijas galima apmokėti ir nepiniginiais įnašais (tai gali būti automobiliai, kompiuterinė technika ir kitas turtas), tačiau nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti nepriklausomų turto vertintojų. Jie negali sudaryti daugiau kaip 75 proc. įstatinio kapitalo dydžio.
UAB gali išleisti naujas akcijas, jomis prekiauti ir tokiu būdu pritraukti daugiau lėšų į JA turtą.

 1. Steigėjai

UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų.

 1. Įmonės valdymas

Vadovauti turi vienasmenis valdymo organas – vadovas arba gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

 1. Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas

Jei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

 1. Darbuotojai

Privalomi 2 darbuotojai: direktorius ir buhalteris (arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą).

 1. Akcininkai
 • Gali būti iki 249 akcininkų.
 • Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus (jei UAB dirba pelningai) arba gaunant darbo užmokestį.

UAB akcininkai turi teisę parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti turimas akcijas kitiems asmenims. Taip pat akcininkas gali palikti akcijas kaip palikimą savo paveldėtojams.

 1. Veiklos likvidavimas

Nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos (UAB, IĮ, MB) ar jo veiklos pobūdžio, įmonės likvidavimas bei išregistravimas proceso prasme yra panašus.
Įmonė likviduojama savo valia, kuomet JA dalyviai (akcininkai, nariai, savininkas) priima sprendimą nutraukti juridinio asmens veiklą. Toks įmonės likvidavimas turi būti priimtas ne mažesne, nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių (akcininkų, narių) balsų dauguma.
Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją.

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Nuo dividendų, kuriuos išmoka įmonė gyventojui – 15 proc.;
 • Nuo darbuotojų darbo užmokesčio (DU) – 20 proc. arba 27 proc. (plačiau…)
 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

Darbuotojo mokesčiai:
12,52 proc. (jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai mokama 1,8 arba 3 proc. įmoka) nuo DU.
Darbdavio mokesčiai:
1,77 proc. iki 3,75 proc. nuo darbuotojų DU.

 1. Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

Darbuotojo mokesčiai:
6,98 proc. nuo darbuotojo darbo užmokesčio

 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Privaloma įsiregistruoti PVM mokėtoju (plačiau…).
Tarifas – 21 proc. arba lengvatinis – 5 proc. arba 9 proc. (plačiau…)

 1. Pelno mokestis

Tarifas – 15 proc. arba 5 proc.;

UAB yra numatytos lengvatos susijusios su mokesčių mokėjimu. Jeigu bendrovėje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o mokestinio laikotarpio pajamos nesiekia daugiau 300 000 eurų, bus taikomas 5 % pelno mokestis vietoje standartinio 15 % mokesčio.

 1. Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 0,3 proc. iki 3 proc., jei įmonė turi registruoto turto.

 1. Buhalterinė apskaita

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone. Vadovas (direktorius) buhalterinės apskaitos vesti negali.

 1. Teisės aktai ir kitos nuorodos

LR Akcinių bendrovių įstatymas
LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Plačiau apie Individualią įmonę (IĮ)

 1. Galimos veiklos

Įmonės gali verstis bet kokia veikla, kai kuriais atvejais reikia turėti licenciją (žr. DUK klausimą „Kokie yra teisiniai reikalavimai?“).

 1. Kada galima pradėti veiklą?
 • Įmonę reikia užregistruoti Juridinių asmenų (JA) registre (plačiau – DUK klausime „Kaip įsteigti ar įregistruoti verslą?“).
 • Reikia paruošti/gauti įvairių dokumentų (steigimo aktą, įstatus, akcininko sprendimą, registracijos adreso patalpų savininko sutikimą ir kt.), dauguma jų turi būti patvirtinti notaro. Įmonės steigimo procesas gali užtrukti iki 3 savaičių.
 1. Atsakomybė

IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad individualios įmonės savininkas už įmonės veiklą atsako visu savo asmeniniu turtu, t. y. įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonės savininko turto.

 1. Įstatinis kapitalas

Nereikalaujama.
Įmonės turtu tampa tiek savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs ir individualiai įmonei perduotas turtas, tiek ir įmonės vardu įgytas turtas.

 1. Steigėjai

Steigėju gali būti tik vienas asmuo.
IĮ savininkas gali turėti tik vieną individualią įmonę.

 1. Įmonės valdymas

Valdo pats įmonės savininkas arba jo paskirtas įmonės vadovas.

 1. Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas

Sprendimus priima savininkas.

 1. Darbuotojai

Savininkas gali dirbti pats vienas. Be to, be darbo sutarčių jam gali padėti ir šeimos nariai.

 1. Akcininkai

Individualios įmonės savininkas turi teisę gauti individualios įmonės pelną, paimti įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams, paimti iš individualios įmonės turtą.

 1. Veiklos likvidavimas

Nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos (UAB, IĮ, MB) ar jo veiklos pobūdžio, įmonės likvidavimas bei išregistravimas proceso prasme yra panašus.
Įmonė likviduojama savo valia, kuomet JA dalyviai (akcininkai, nariai, savininkas) priima sprendimą nutraukti juridinio asmens veiklą. Toks įmonės likvidavimas turi būti priimtas ne mažesne, nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių (akcininkų, narių) balsų dauguma.
Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją.

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Nuo savininko dividendų – 15 proc.;
 • Nuo savininko asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų (kaip darbo užmokestis) – 15 proc.
 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

13,83 proc. (dar pridedama 1,8 proc. arba 3 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai) – nuo 50 proc. IĮ savininko asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų sumos.

 1. Privalomas sveikatos draudimas (PSD)

6,98 proc. – nuo 50 proc. IĮ savininko asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų sumos.

 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

IĮ privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
Tarifas – 21 proc. arba lengvatinis – 5 proc. arba 9 proc. (plačiau…).

 1. Pelno mokestis

Tarifas – 15 proc. arba 5 proc.;
UAB yra numatytos lengvatos susijusios su mokesčių mokėjimu. Jeigu bendrovėje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o mokestinio laikotarpio pajamos nesiekia daugiau 300 000 eurų, bus taikomas 5 % pelno mokestis vietoje standartinio 15 % mokesčio.

 1. Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 0,3 proc. iki 3 proc., jei įmonė turi registruoto turto.

 1. Buhalterinė apskaita

Neprivalomas buhalteris.

 1. Teisės aktai ir kitos nuorodos

LR Individualių įmonių įstatymas
LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Plačiau apie Mažąją bendriją (MB)
Galimos veiklos
Įmonės gali verstis bet kokia veikla, kai kuriais atvejais reikia turėti licenciją (žr. DUK klausimą „Kokie yra teisiniai reikalavimai?“).

 1. Kada galima pradėti veiklą?
 • Įmonę reikia užregistruoti Juridinių asmenų (JA) registre (plačiau – DUK klausime „„Kaip įsteigti ar įregistruoti verslą?“).
 • Reikia paruošti/gauti įvairių dokumentų (steigimo aktą, įstatus, akcininko sprendimą, registracijos adreso patalpų savininko sutikimą ir kt.), dauguma jų turi būti patvirtinti notaro. Įmonės steigimo procesas gali užtrukti iki 3 savaičių.
 1. Atsakomybė

MB yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad veiklos dalyvis už neįvykdytas prievoles atsako MB turtu.

 1. Įstatinis kapitalas

Nenustatytas, tačiau MB nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime).

 1. Steigėjai

Steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys (1-10 asmenų).

 1. Įmonės valdymas

Yra dvi valdymo alternatyvos:

 • Tik narių susirinkimas. Vienas iš narių paskiriamas MB atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas.
 • Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų sutartis).
 1. Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas

Kiekvienas narys turi 1 balsą, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.

 1. Darbuotojai

Nariai gali dirbti MB, tačiau darbo sutartys nesudaromos. Darbo sutartys gali būti sudaromos tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.

 1. Akcininkai

MB pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).
MB nariai turi galimybę savanoriškai pasitraukti iš verslo, atsiimdami savo įnašus, taip pat galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.

 1. Veiklos likvidavimas

Nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos (UAB, IĮ, MB) ar jo veiklos pobūdžio, įmonės likvidavimas bei išregistravimas proceso prasme yra panašus.
Įmonė likviduojama savo valia, kuomet JA dalyviai (akcininkai, nariai, savininkas) priima sprendimą nutraukti juridinio asmens veiklą. Toks įmonės likvidavimas turi būti priimtas ne mažesne, nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių (akcininkų, narių) balsų dauguma.
Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją.

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Nuo MB narių dividendų – 15 proc.;
 • Nuo MB nario asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų (kaip darbo užmokestis) – 20 proc.;
 • Nuo MB vadovo, kuris yra ir MB narys pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas – 15 proc.;
 • Nuo MB vadovo, kuris nėra MB narys, pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas – 20 proc.
 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)
 • 13,83 proc. (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 1,8 % arba 3 % įmoka) nuo 50 proc. MB naro asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.
 • Nuo MB vadovo, kuris yra ir MB narys, pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas VSD nemokamos.
 • 8,72 proc. (dar pridedama 1,8 proc. arba 3 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai) nuo MB vadovo, kuris nėra MB narys, pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas.
 1. Privalomas sveikatos draudimas (PSD)
 • 6,98 proc. nuo 50 proc. MB nario asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.
 • Nuo MB vadovo, kuris yra ir MB narys pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas – PSD nemokamas.
 • 8,72 proc. (dar pridedama 1,8 proc. arba 3 proc., jei asmuo kaupia pensijai papildomai) nuo MB vadovo, kuris nėra MB narys, pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas.
 • Nuo dividendų VSD ir PSD nemokamas.
 • Įmonė privalo sumokėti visus darbuotojo mokesčius nuo DU.
 • Plačiau apie Socialinio draudimo įmokas…
 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
Tarifas – 21 proc. arba lengvatinis – 5 proc. arba 9 proc. (plačiau…).

 1. Pelno mokestis

Tarifas – 15 proc. arba 5 proc.;
UAB yra numatytos lengvatos susijusios su mokesčių mokėjimu. Jeigu bendrovėje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o mokestinio laikotarpio pajamos nesiekia daugiau 300 000 eurų, bus taikomas 5 % pelno mokestis vietoje standartinio 15 % mokesčio.

 1. Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 0,3 proc. iki 3 proc., jei įmonė turi registruoto turto.

 1. Buhalterinė apskaita

Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai, vadovaudamiesi 38 verslo apskaitos standartu).

 1. Teisės aktai ir kitos nuorodos

LR Mažų bendrijų įstatymas
LR Buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas