Kaip įsteigti ar įregistruoti verslą?

Norint pradėti individualią veiklą su pažyma arba įsigyti verslo liudijimą reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą. Užsienietis, nesantis ES valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys, privalo pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Steigiant verslo įmonę, ją būtina užregistruoti Juridinių asmenų registre.

Daugiau informacijos:

Verslas nesteigiant įmonės – individuali veikla
Norint pradėti individualią veiklą su pažyma, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateikti:

 • užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą REG812,
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę),
 • įgaliojimą, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Pažyma išduodama neribotam laikotarpiui.
Norint įsigyti verslo liudijimą, teritorinei VMI reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą verslo liudijimui įsigyti,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę),
 • kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus.

Jeigu individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą įsigyja užsienietis, nesantis Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys, būtina pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį arba tiesiogiai.

Verslas įsteigiant įmonę
Verslo įmonę – juridinį asmenį (toliau – JA) būtina užregistruoti JA registre.
Pagrindiniai žingsniai, nepriklausomai nuo pasirinktos JA teisinės formos, yra šie:

 1. Pasiruošti įmonės steigimo sutartį (jei steigėjas yra ne vienas) arba steigimo aktą (jei steigėjas vienas). Šiuo dokumentu nustatomos JA steigimo sąlygos.
 2. Pasirinkti įmonės pavadinimą ir kreiptis į JA registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams.
 3. Parengti įstatus/nuostatus. Tai – dokumentas, kuriame numatomi JA veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.
 4. Pasirinkti įmonės buveinės adresą. Jei patalpos, kuriose numatoma registruoti JA, nepriklauso steigiamai įmonei, tuomet reikalingas patalpų savininko sutikimas.
 5. Suformuoti įstatinį kapitalą, nustatyti dalininkų/narių įnašus, piniginius įnašus įnešti į kaupiamąją JA banko sąskaitą (jei to reikalaujama steigiamai JA teisinei formai).
 6. Pateikti dokumentus notarui ir JA registrui (tai galima atlikti ir elektroniniu būdu per JA registro savitarnos svetainę. Registruojant JA elektroniniu būdu, išvengiama dokumentų parengimo išlaidų bei išlaidų notarui).

Verslas nesteigiant įmonės – individuali veikla
Lietuvoje individualią veiklą galima vykdyti 2 būdais:

 • su verslo liudijimu;
 • su individualios veiklos pažyma.

Esminis skirtumas: verslo liudijimą pasirinkęs asmuo iš anksto sumoka nustatyto dydžio mokestį ir gali verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis. Pažyma suteikia teisę verstis įvairesne veikla, o pajamų mokestį reikia sumokėti nuo faktiškai gautų pajamų.
Norint pradėti individualią veiklą su pažyma, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateikti:

 • užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą REG812,
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę),
 • įgaliojimą, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Pažyma išduodama neribotam laikotarpiui (plačiau…).
Norint įsigyti verslo liudijimą, teritorinei VMI reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą verslo liudijimui įsigyti,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę),
 • kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus.

(plačiau…)
Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė.
Jeigu individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą įsigyja užsienietis, nesantis Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys, būtina pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos VMI svetainėje arba trumpuoju numeriu 1882.

Verslas įsteigiant įmonę
Verslo įmonę – juridinį asmenį (toliau – JA) būtina užregistruoti JA registre.
Pagrindiniai žingsniai, nepriklausomai nuo pasirinktos JA teisinės formos, yra šie:

 1. Pasiruošti įmonės steigimo sutartį (jei steigėjas yra ne vienas) arba steigimo aktą (jei steigėjas vienas). Šiuo dokumentu nustatomos JA steigimo sąlygos.
 2. Pasirinkti įmonės pavadinimą ir kreiptis į JA registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. Daugiau apie JA pavadinimą…
 3. Parengti įstatus/nuostatus. Tai – dokumentas, kuriame numatomi JA veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.
 4. Pasirinkti įmonės buveinės adresą. Jei patalpos, kuriose numatoma registruoti JA, nepriklauso steigiamai įmonei, tuomet reikalingas patalpų savininko sutikimas (plačiau…). Neturint patalpų, kuriose būtų galima užregistruoti JA, galima kreiptis į tuo užsiimančias firmas.
 5. Suformuoti įstatinį kapitalą, nustatyti dalininkų/narių įnašus, piniginius įnašus įnešti į kaupiamąją JA banko sąskaitą (jei to reikalaujama steigiamai JA teisinei formai).
 6. Pateikti dokumentus notarui ir JA registrui (tai galima atlikti ir elektroniniu būdu per JA registro savitarnos svetainę. Registruojant JA elektroniniu būdu, išvengiama dokumentų parengimo išlaidų bei išlaidų notarui).

Dažniausiai steigiami juridiniai asmenys:
Uždaroji akcinė bendrovė – UAB 

 • UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 2500 eurų. Jis turi būti suformuotas akcininkų piniginiais įnašais.
 • UAB gali steigti nuo 1 iki 250 asmenų.
 • UAB turi turėti vadovą. Gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.
 • Privalomi 2 darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą.

Plačiau apie UAB registravimą...

Individuali įmonė – IĮ

 • IĮ steigėju gali būti tik vienas veiksnus Lietuvos Respublikos pilietis.
 • IĮ savininkas gali turėti tik vieną individualią įmonę.
 • IĮ valdo pats įmonės savininkas arba jo paskirtas įmonės vadovas.
 • Individualioje įmonėje savininkas gali dirbti pats vienas. Be to, be darbo sutarčių jam gali padėti ir šeimos nariai.
 • IĮ įstatymai nereikalauja minimalaus pradinio kapitalo. Įmonės turtu tampa tiek savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs ir individualiai įmonei perduotas turtas, tiek ir įmonės vardu įgytas turtas.

Svarbu: IĮ yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad individualios įmonės savininkas už įmonės veiklą atsako visu savo asmeniniu turtu, t. y. įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonės savininko turto.

Mažoji bendrija – MB

 • MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys.
 • MB gali steigti 1-10 asmenų.
 • Nariai gali dirbti MB, tačiau darbo sutartys nesudaromos. Darbo sutartys gali būti sudaromos tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.
 • Steigiamą įmonę neprivaloma aprūpinti bent minimaliu įstatiniu kapitalu, tačiau MB nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime).
 • Kaupiamoji sąskaita banke taip pat nebūtina.
 • Yra dvi valdymo alternatyvos:
  1. Tik narių susirinkimas. Vienas iš narių paskiriamas MB atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas.
  2. Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų sutartis).

E. gidas “Juridinių asmenų steigimas
Daugiau apie juridinių asmenų steigimą
Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. (+370 5) 268 8262.