Ποιοι φορείς προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης: π.χ. επιχειρηματικές ενώσεις, φορείς υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Ενδεικτικά, τοπικοί οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν δωρεάν είναι οι παρακάτω:

1) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

2) Διεθνής Αμνηστία και

3)  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες