Τι είναι μια ηλεκτρονική επιχείρηση (mobile business);

Μια ηλεκτρονική επιχείρηση είναι ένας τύπος επιχείρησης που πραγματοποιεί συναλλαγές με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών μέσων όπως φορητούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα.