Από πού μπορώ να αντλήσω χρηματοδότηση;

Χρηματοδότηση μπορεί να αντληθεί από  Τράπεζες, ιδιώτες επενδυτές και προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ).