Πως μπορώ να βελτιώσω τη φήμη της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας ιδιοκτησίας πρόσφυγα;

Η φήμη της επιχείρησής σας μπορεί να αυξηθεί/βελτιωθεί μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Linked in κ.λπ.) και εταιρικών σχέσεων.