Ποια μορφή γραφειοκρατίας θα αντιμετωπίσω;

Η γραφειοκρατία βελτιώθηκε και εκσυγχρονίστηκε στην Ελλάδα με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών. Αν δεν γνωρίζετε την Ελληνική Γλώσσα καλό είναι να έχετε δίπλα σας κάποιον που να σας βοηθήσει.