Πως μπορώ να ξεκινήσω ή να καταχωρίσω μια επιχειρηματική δραστηριότητα;

Για την ανάληψη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτείται να γίνει έναρξη εργασιών στην Εφορία και καταχώρηση στο Γενικό Ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο.