Ποια είναι η γενική φορολογία για επιχειρήσεις;

Γενικά, οι φόροι περιλαμβάνουν τον φόρο κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλεται 12 φορές το χρόνο, ο φόρος ΦΠΑ που καταβάλλεται 3 φορές το χρόνο και ο φόρος εισοδήματος είναι μία φορά το χρόνο.