Τι θα συμβεί με την οικονομική ενίσχυση μου ως πρόσφυγας μόλις ξεκινήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα;

Κατά κανόνα δικόπτεται. Η δυνατότητα συνέχισης λήψης της οικονομικής ενίσχυσης  θα πρέπει να διευθετηθεί με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.