Ποιο είναι το κόστος να ξεκινήσω μια επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και το κόστος λειτουργίας της για μερικούς μήνες;

Αρχικά το κόστος για να ξεκινήσετε μία επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από την εταιρική μορφή.

Για μερικούς μήνες, το κόστος λειτουργίας περιλαμβάνει πάγια έξοδα όπως ρεύμα, ενοίκιο, νερό, τηλέφωνο και φόρους.